Poprzez Pomaganie Dobro Wraca

Firma Kamaben Sp. z o. o. raz w roku organizuje pomoc i przekazuje określony procent swoich zysków na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają na celu poprawę warunków życiowych ludzi, którzy tego potrzebują. Ponadto Zarząd Spółki wspiera również Fundacje działające na rynku lokalnym jak i krajowym. Z inicjatywą pomocy wychodzi także do Domów Dziecka, Przedszkoli oraz Szkół na terenie całej Rzeczypospolitej.
Czyń dobro każdego dnia.

MAGIC® POMAGA

Firma Kamaben sp. z o.o. na przestrzeni wielu lat swojej działalności wspomogła wiele placówek dydaktycznych.